Monteringsanvisning: MAGIC VISION CONTROL

Monteringsanvisning: MAGIC VISION CONTROL

Videoen du vil se, er ikke tilgjengelig akkurat nå. Prøv igjen senere.
Se igjen

Merk at du må stille viskerarmene loddrett når du skal skifte viskerblad. Du finner informasjon om dette i bilens instruksjonsbok.

Demontere vindusvisker:

Demontere vindusvisker:

Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren demonteres.
Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren demonteres.
Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren demonteres.

Montere vindusvisker:

Montere vindusvisker:

Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren monteres.
Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren monteres.
Illustrasjonen viser hvordan viskerbladadapteren monteres.

Særtilfelle: Utglidning av plugg.

Illustrasjonen viser pluggens feilaktige posisjon etter å ha glidd ut.

Feil: Pluggen har glidd ut.

Illustrasjonen viser pluggens riktige posisjon.

Riktig posisjon.

Særtilfelle: Utglidning av plugg.

Det kan hende at pluggen for vann- og strømtilførsel på viskerarmen (i forbindelse med oppvarmet vindusspylersystem) glir ut av riktig posisjon ved demontering av det gamle viskerbladet (ill. til venstre). I så fall må du gjøre som følger:

  • Trykk pluggen tilbake i riktig posisjon (ill. til høyre), til du hører at den smekker på plass.
  • Monter det nye viskerbladet.
  • Sett først viskerarmen i servicestilling (ill. 1 under demontering) og deretter tilbake i driftsstilling (ill. 3 under montering), for å sikre pluggkoblingen.