Navigasjon med Electric Intelligence

Kom bedre frem elektrisk: Tar også hensyn til den korteste ladetiden ved planlegging av raskeste rute.*

Navigasjon med Electric Intelligence

Kom bedre frem elektrisk: Tar også hensyn til den korteste ladetiden ved planlegging av raskeste rute.*

Navigasjon med Electric Intelligence
  • Beregner optimal rute ved hjelp av ladetilstand, vær og trafikksituasjon
  • Automatisk, dynamisk planlegging av ladestopp – helst på hurtigladestasjoner
  • Gir anbefalinger for optimal ladetid per stopp

*Merk at batteriets ladetilstand avhenger av ulike fakturer som f.eks. kjørestil eller aktivert klimaanlegg. Slik kan rutetiden samt ladestoppene og ladetiden tilpasses.