In-Car office

Bruk din Mercedes som kontor: Få unna oppgaver i bilen – med kontorløsninger som er optimalisert med tanke på dette.

In-Car office

Bruk din Mercedes som kontor: Få unna oppgaver i bilen – med kontorløsninger som er optimalisert med tanke på dette.

In-Car office
  • Automatisk innlogging i telefonkonferanser, inkl. pin-inntasting
  • Automatisk navigasjon til stedsopplysninger for avtaler i kalenderen
  • Visning av inngående konferansedetaljer (f.eks. organisator, deltagere, etc.)
  • Automatisk oppringning for oppgaver med tilhørende lagret telefonnummer (f.eks. kontakter, hotell etc.)