Live Traffic Information

Raskt og effektivt til målet: Trafikkdata i sanntid på navigasjonssystemet – for optimert dynamisk veivisning.

Live Traffic Information

Raskt og effektivt til målet: Trafikkdata i sanntid på navigasjonssystemet – for optimert dynamisk veivisning.

Live Traffic Information
  • Dynamisk veivisning med trafikkdata i sanntid, for kortere kjøretider
  • Detaljert informasjon om alternative ruter og ankomsttid
  • Tidlige varsler mot faresteder med nettverksinformasjon