Bilovervåkning

Alt under kontroll: Vit til enhver tid nøyaktig hvor bilen kjører eller hvor den står parkert.

Bilovervåkning

Alt under kontroll: Vit til enhver tid nøyaktig hvor bilen kjører eller hvor den står parkert.

Bilovervåkning
  • Geografisk avgrensning i form av egendefinert område
  • Lokalisering av bilen din via smarttelefon eller i Mercedes me-portalen
  • Visning av den siste parkeringsposisjonen til din Mercedes i en omkrets på 1,5 km
  • Varsel om bilbevegelser ved bruk av en parkeringstjeneste
  • Fastsett maksimalt kjøretempo og få varsel dersom hastigheten overskrides
  • Aktivering av parkeringslys i Mercedes me-appen