Redningskort

Redningskort

    Redningskortet er internasjonalt anerkjent. Det ble utviklet av ADAC og VDA (Verband der Automobilindustrie) og gjør det lettere å redde ulykkesofre ut av en bil. Det inneholder kjøretøyspesifikke skisser med all redningsrelevant informasjon: modell, serie og produksjonsår, spesielle kjennetegn ved karosseri og konstruksjonsdetaljer, kollisjonsputenes og batteriets plassering, samt spesifikk informasjon om de alternative driftstypene.

    Pålitelige beskyttelsessystemer hører uten tvil til det viktigste utstyret på moderne biler. Men i nødsituasjoner gir de redningspersonellet en stor utfordring. Hvis det sitter fastklemte personer i bilen etter en ulykke, må man først finne ut av hvor man kan bruke redningssakser og spredere. Hvor finnes det kollisjonsputer som ikke er utløst, tanker eller elektriske ledninger som kan være en fare for redningspersonellet og personene i bilen? Redningskortet har denne informasjonen klar og sparer på den måten livsviktig tid under bergingen.

    Redningskortet får du hos din Mercedes-Benz forhandler.