Oversikt over mobilitetsytelsene.

Oversikt over mobilitetsytelsene.

  • Teknikers kjøring til og fra: Kostnadene ved kjøring til skadestedet dekkes

  • Hjelp på stedet: Småreparasjoner utføres umiddelbart

  • Tauing/transport: Til nærmeste Mercedes-Benz servicepartner

  • Taxi, kjøretjeneste og kollektivtransport: Som kortsiktig løsning for din mobilitet

  • Bringetjeneste for bil: Til deg innenfor en radius på 50 km

  • Erstatningsbil: Så lenge reparasjonen varer, inntil 3 virkedager

  • Fly/tog: Gratis reise videre for alle medreisende

  • Hotell: Overnatting for deg og alle medreisende, inntil 3 virkedager

  • Kjøretøyretur: Til Mercedes-Benz servicepartner på ditt hjemsted

  • Organisatorisk hjelp: For eksempel ved juridiske spørsmål eller språkproblemer i utlandet

Ved et ikke planlagt opphold forblir eiere av en Mercedes-Benz mobile i hele Europa – med Mobilo.