Her ivaretas sikkerheten.

Aktuelle tiltak


Tilbakekallinger av Mercedes-Benz kjøretøy.

Aktuelle tiltak


Tilbakekallinger av Mercedes-Benz kjøretøy.

Med dette online-verktøyet kan du kontrollere om bilen din er berørt av et av følgende tre tiltak/aksjoner:

Dieseltank

Med dette online-verktøyet kan du kontrollere om bilen din er berørt av et av følgende tre tiltak/aksjoner:

  • Diesel-programvareoppdatering
  • Modifisering kjølevæske
  • Takata kollisjonsputer

Kontakt en av våre forhandlere eller Mercedes-Benz kundeservice dersom du har behov for ytterligere informasjon.

Mercedes-Benz 24 t kundeservice: 00 800 9 777 7777