Lade hjemme.

Lade hjemme.

Lad sikkert og raskt med wallbox.

Bildet visualiserer en Mercedes-Benz wallbox Home på en garasjevegg.

Mercedes-Benz wallbox Home gjør det mulig å lade raskt.

Lad sikkert og raskt med wallbox.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) anbefaler at
hjemmelading skal skje med mode
3/på-vegg-lader (les mer her).

Mercedes-Benz wallbox Home er en
ladestasjon med fastmontert ladekabel
med en lengde på ca. seks meter
(mode 3 ladekabel for wallbox og
offentlige ladestasjoner). Den har en
maksimal ladeeffekt på inntil 22 kW
(krever 400V). Ved 230V er maksimal
effekt 7,4 kW. Dermed kan du lade
batterielektriske biler eller ladbare
hybrider fra Mercedes-Benz mange
ganger raskere enn med vanlig stikkontakt.
Under ladingen er ladekabelen låst slik at
forbindelsen ikke kan brytes og en
LED-lampe på wallbox'en viser status for
ladingen. Tilgangsautorisasjonskode gis via
nøkkelbryter.

Takket være standardiseringen av wallbox
sin ladekabelplugg kan også elbiler fra andre
produsenter lades i tillegg til biler fra
Mercedes-Benz og smart.