Lade hjemme.

Lade hjemme.

Lad sikrere og raskere med wallbox.

Bildet visualiserer en Mercedes-Benz wallbox Home på en garasjevegg.

Mercedes-Benz wallbox Home gjør det mulig å lade raskt.

Lad sikrere og raskere med wallbox.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at
hjemmelading skal skje med mode 3/på-vegg-lader (les mer her).

Mercedes-Benz wallbox Home er en ladestasjon med fastmontert
ladekabel med en lengde på ca. seks meter (mode 3 ladekabel for
wallbox og offentlige ladestasjoner). Den har en maksimal ladeeffekt på
inntil 22 kW (krever 400V). Ved 230V er maksimal effekt 7,4 kW. Dermed
kan du lade batterielektriske biler eller ladbare hybrider fra Mercedes-Benz
mange ganger raskere enn med vanlig stikkontakt. Under ladingen er
ladekabelen låst slik at forbindelsen ikke kan brytes og en LED-lampe
på wallbox'en viser status for ladingen. Tilgangsautorisasjonskode gis via
nøkkelbryter.

Takket være standardiseringen av wallbox sin ladekabelplugg kan også
elbiler fra andre produsenter lades i tillegg til biler fra Mercedes-Benz
og smart.

Montering: Mercedes-Benz wallbox Home selges ferdig montert
gjennom din Mercedes-Benz forhandler. Gjennom DEFA sørger
vårt nettverk av autoriserte elektrikere for en sikker og forskriftsmessig
installasjon. Mercedes-Benz wallbox Home er fleksibel og vil være i stand
til å utnytte den lokale strømtilførselen fullt ut. Elektrikeren vil gi råd om
hvilken effekt som er mulig å oppnå der du ønsker å lade bilen.

Monteringspakken inkluderer: Ny kurs med egen kombiautomat,
10 meter kabel fra sikringsskapet, inntil 50 km kjøring t/r, 1 oppmøte
og inntil 3 timer elektrikertid. Eventuelt tilleggsarbeid faktureres direkte
av installatør. 32A kurs er søknadspliktig. Ønsker man dette står
elektriker for hele søknadsprosessen mot en tilleggskostnad på kr 1.875,-.