Lade hjemme.

Lade hjemme.

Nødlading med vanlig stikkontakt.

Bildet viser ladekabelen til Mercedes-Benz EQC.

Nødlading med vanlig stikkontakt.

Regelmessig lading av elbil gjøres enklest hjemme med en wallbox.
Lading på en offentlig eller kommersiell ladestasjon er også et trygt
og godt alternativ flere steder i landet. Noen ganger har man imidlertid
ikke tilgang til slike ladepunkter. Med en egnet ladekabel (mode 2 kabel
som lader maksimalt med 10A. Kan begrenses ned til 6A og 8A i bilen)
kan man i disse tilfellene lade elbilen fra en vanlig stikkontakt.
Mode 2 ladekabel følger med bilen som standardutstyr i Norge.
Ladehastigheten fra en vanlig stikkontakt vil være vesentlig lavere
enn fra andre ladepunkter.

Regelmessig lading av elbil fra vanlig stikkontakt anbefales ikke
av Mercedes-Benz eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB).

Takket være det stadig voksende nettet av offentlige og kommersielle
ladestasjoner kan du lade enkelt og fleksibelt underveis. En god oversikt
med tilgjengelige ladestasjoner i Norge finner du på Elbilforeningens
nettsider: elbil.no/ladekart/