Førerassistansesystemer og sikkerhet

ATTENTION ASSIST

Førerassistansesystemer og sikkerhet

ATTENTION ASSIST

Oppmerksom når føreren blir trøtt.

ATTENTION ASSIST i Mercedes-AMG minner føreren om å ta pauser ved behov.
Se igjen

Oppmerksom når føreren blir trøtt.

ATTENTION ASSIST kan gjenkjenne tegn til tretthet eller sterk uoppmerksomhet og signaliserer til føreren at han bør ta en pause.

ATTENTION ASSIST kan gjenkjenne tegn til tretthet eller sterk uoppmerksomhet og signaliserer til føreren at han bør ta en pause.

Hvis systemet oppdager at det er fare for at føreren skal sovne bak rattet, varsler det både visuelt og akustisk. Dette øker sikkerheten, spesielt ved langkjøring om kvelden og natten.

ATTENTION ASSIST er aktiv i hastigheter mellom 60 og 200 km/t. Følsomheten til systemet kan stilles inn i menyen "Assistance" (assistanse), og her er det også mulig å slå systemet av.