Førerassistansesystemer og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Førerassistansesystemer og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Oppfatter hva som er tillatt.

Bildet viser trafikkskiltassistenten i kombiinstrumentet til Mercedes-AMG GT.
Se igjen
Bildet viser varselet fra trafikkskiltassistenten i Mercedes-AMG GT når føreren ikke har overholdt et innkjøringsforbud.
Se igjen

Oppfatter hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistenten er i stand til å registrere og formidle fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse.

Trafikkskiltassistenten er i stand til å registrere og formidle fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse.

Dermed får føreren hjelp til å overholde trafikkreglene, slik at kjøresikkerheten økes. Dette gjelder spesielt på lange, monotone strekninger med stadig skiftende fartsgrenser, veiarbeid eller i fremmede byer.

Bare i kombinasjon med COMAND Online.

Trafikkskiltassistenten og enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle land. Optisk og akustisk varsling om brudd på skiltet innkjøringsforbud er i første omgang bare tilgjengelig i Tyskland.