• PRE-SAFE® PLUS

  PRE-SAFE® PLUS

  Bildet illustrerer funksjonen til PRE-SAFE® PLUS-systemet i E-Klasse stasjonsvogn.
  Se igjen

  PRE-SAFE® PLUS

  Dette utvidede PRE-SAFE®-systemet kan utløse forebyggende tiltak for å beskytte fører og passasjerer ved fare for påkjørsel bakfra når bilen står stille. Tiltakene omfatter varsling av bilene bak og bremsing av bilen når den står stille.

  Leveres kun som del av Kjøreassistentpakke og Kjøreassistentpakke Plus.

 • Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Bildet illustrerer funksjonen til den aktive bremseassistenten med krysningsfunksjon i E-Klasse stasjonsvogn.
  Se igjen

  Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Er det registrert fare for ulykke, kan systemet varsle føreren, forsterke en nødbremsing og ved behov bremse bilen automatisk. Det gjenkjenner biler som reduserer farten, stanser og står stille. Det registrerer også tverrgående trafikk i veikryss, biler bakerst i en kø og fotgjengere som befinner seg i faresonen.

  Leveres kun som del av Kjøreassistentpakke og Kjøreassistentpakke Plus.

 • Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Bildet forklarer funksjonen til aktiv avstandsassistent DISTRONIC, som kan stoppe bilen din på trygg avstand til bilen foran.
  Se igjen

  Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Den aktive avstandsassistent DISTRONIC avlaster føreren på lange strekninger og ved køkjøring. Ved behov kan ønsket avstand og hastighet enkelt og praktisk stilles inn via multifunksjonsrattet.

 • Filholderpakke

  Filholderpakke

  Bildet viser venstre sidespeil på E-Klasse stasjonsvogn med varselsymbol for blindsoneassistent.

  Filholderpakke

  Med optiske og akustiske signaler kan blindsoneassistenten og den aktive kjørefeltassistenten varsle om biler i blindsonen, samt gjøre oppmerksom på at føreren utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. Den aktive kjørefeltassistenten kan forhindre kollisjon ved å aktivere bremsene.

 • Head-up-display

  Head-up-display

  Bildet illustrerer projiseringen av head-up-displayet i E-Klasse stasjonsvogn fra førerperspektiv.

  Head-up-display

  Via head-up-displayet får føreren viktig informasjon, uten at han må flytte blikket bort fra det som skjer i trafikken. Displayet projiserer et ca. 21 x 7 cm stort virtuelt bilde opp i førerens synsfelt. Du får følelsen av at bildet svever over panseret omtrent to meter foran deg.

 • Trafikkskiltassistent

  Trafikkskiltassistent

  Bildet illustrerer funksjonen til trafikkskiltassistenten, som kan registrere og formidle fartsgrenser.

  Trafikkskiltassistent

  Systemet er i stand til å registrere og vise fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse. Hvis føreren kjører mot kjøreretningen i en enveiskjørt gate, varsler systemet optisk og akustisk, forutsatt at innkjøringsforbudet er skiltet.

  Kan bare leveres i kombinasjon med COMAND Online.

  Trafikkskiltassistenten og enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle land. Optisk og akustisk varsling om brudd på skiltet innkjøringsforbud er i første omgang bare tilgjengelig i Tyskland.

 • PRE-SAFE® impuls side

  PRE-SAFE® impuls side

  Bildet viser to biler som kjører gjennom et kryss.
  Se igjen

  PRE-SAFE® impuls side

  PRE-SAFE® impuls side utvider det passive beskyttelseskonseptet ved å forberede føreren og sidepassasjeren på en sidekollisjon. Med enda flere sensorer kan truende sidekollisjoner med andre trafikanter oppdages. Deretter forskyves passasjerenes posisjon ved hjelp av aktive elementer i setene. Dette kan redusere skaderisikoen.

  Leveres kun som del av Kjøreassistentpakke Plus.

 • PRE-SAFE®-system

  PRE-SAFE®-system

  Bildet illustrerer funksjonen til PRE-SAFE®-systemet i E-Klasse stasjonsvogn.

  PRE-SAFE®-system

  Systemet kan registrere visse kritiske kjøresituasjoner på forhånd og, hvis det er fare for en ulykke, iverksette forebyggende tiltak for å beskytte fører og passasjerer. I tillegg til reversible beltestrammere og andre tiltak, omfatter funksjonene nå også PRE-SAFE® Sound.