• PRE-SAFE® PLUS

  PRE-SAFE® PLUS

  PRE-SAFE® PLUS

  Dette utvidede PRE-SAFE®-systemet kan utløse forebyggende tiltak for å beskytte fører og passasjerer ved fare for påkjørsel bakfra når bilen står stille. Tiltakene omfatter varsling av bilene bak og bremsing av bilen når den står stille.

 • Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Bildet illustrerer funksjonen til aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon i E-Klasse sedan.
  Se igjen

  Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

  Er det registrert fare for ulykke, kan systemet varsle føreren, forsterke en nødbremsing og ved behov bremse bilen automatisk. Det gjenkjenner biler som reduserer farten, stanser og står stille. Det registrerer også tverrgående trafikk i veikryss, biler bakerst i en kø og fotgjengere som befinner seg i faresonen.

  Leveres kun som del av Kjøreassistentpakke og Kjøreassistentpakke Plus.

 • Filholderpakke

  Filholderpakke

  Bildet illustrerer en av Filholderpakkens funksjoner i E-Klasse sedan. Den integrerte blindsoneassistenten kan advare deg mot biler i blindsonen.

  Filholderpakke

  Med optiske og akustiske signaler kan blindsoneassistenten og den aktive kjørefeltassistenten varsle om biler i blindsonen, samt gjøre oppmerksom på at føreren utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. Den aktive kjørefeltassistenten kan forhindre kollisjon ved å aktivere bremsene.

 • Trafikkskiltassistent

  Trafikkskiltassistent

  Bildet illustrerer funksjonen til trafikkskiltassistenten, som kan registrere og formidle fartsgrenser.

  Trafikkskiltassistent

  Systemet er i stand til å registrere og vise fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse. Hvis føreren kjører mot kjøreretningen i en enveiskjørt gate, varsler systemet optisk og akustisk, forutsatt at innkjøringsforbudet er skiltet.

  Kan bare leveres i kombinasjon med COMAND Online.

  Trafikkskiltassistenten og enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle land. Optisk og akustisk varsling om brudd på skiltet innkjøringsforbud er i første omgang bare tilgjengelig i Tyskland.

 • PRE-SAFE® impuls side

  PRE-SAFE® impuls side

  Bildet viser to biler som kjører mot hverandre i et kryss.
  Se igjen

  PRE-SAFE® impuls side

  PRE-SAFE® sideimpuls utvider det passive beskyttelseskonseptet, ved å forberede føreren og forsetepassasjeren på en sidekollisjon. Med enda flere sensorer kan truende sidekollisjoner med andre trafikanter oppdages. Deretter forskyves passasjerenes posisjon ved hjelp av aktive elementer i setene. Dette kan redusere skaderisikoen.

  Leveres bare som del av Kjøreassistentpakke Plus.

 • PRE-SAFE®-system

  PRE-SAFE®-system

  PRE-SAFE®-system

  Systemet kan registrere visse kritiske kjøresituasjoner på forhånd og, hvis det er fare for en ulykke, iverksette forebyggende tiltak for å beskytte fører og passasjerer. I tillegg til reversible beltestrammere og andre tiltak, omfatter funksjonene nå også PRE-SAFE® Sound.

 • Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

  Den aktive avstandsassistent DISTRONIC avlaster føreren på lange strekninger og ved køkjøring. Ved behov kan ønsket avstand og hastighet enkelt og praktisk stilles inn via multifunksjonsrattet.