Effektiv termostyring som reduserer strømbehovet.

Bildet viser komponentene i høyvolt-litiumionbatteriet i EQB fra Mercedes-EQ.

Effektiv termostyring som reduserer strømbehovet.

Den sofistikerte termostyringen til EQB fungerer svært effektivt: En varmepumpe sørger for at spillvarmen fra den elektriske drivlinjen kan brukes til å varme opp kupeen – dette reduserer behovet for batteristrøm for oppvarming enormt og øker dermed rekkevidden.
Oversikt over virkemåten til varmepumpen i EQB:

  • Effektiv gjenoppvarming (reheat) med omluft: På grunn av høy omluftandel må mindre (frisk-)luft varmes opp. For å redusere duggrisikoen kjøler bilen omluften tilsvarende og fjerner dermed fuktighet fra denne. Den fjernede varmen mates tilbake i kupeen via den vannkjølte kondensatoren og varmeveksleren – varmen blir altså "resirkulert".
  • Bruk av spillvarmen til den elektriske drivlinjen.
  • Bruk av spillvarmen til høyvoltbatteriet: Hvis temperaturen på batteriet er over en gitt grenseverdi, kan spillvarmen brukes til å varme opp kupeen.