Lading og rekkevidde.

EQV 300: Strømforbruk i kWh/100 km (blandet kjøring): 28,7-28,9; CO2-utslipp i g/km (blandet kjøring): 0. <p>Bilens faktiske rekkevidde avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg/varmeanlegg o.l. og kan avvike.</p>

Rekkevidde og lading


Alt om rekkevidde og lading.

EQV egner seg også for lengre strekninger med en rekkevidde på opptil 357 km<p>Strømforbruk og rekkevidde er beregnet i samsvar med forordning 2017/1151/EU. </p>. Du støttes av fem forskjellige energigjenvinningstrinn og fire forskjellige kjøreprogram.

EQV er fleksibel også når det gjelder lading. Du kan lade hjemme med wallbox eller ved ladestasjoner når du er på farten. Med det fleksible ladesystemet har du alltid passende ladeløsning for hånden. Her kan du finne ut hvor fort det går, hvor lang tid det tar og alt annet du trenger å vite om lading.

Rekkevidde og lading


Alt om rekkevidde og lading.

EQV egner seg også for lengre strekninger med en rekkevidde på opptil 357 km<p>Strømforbruk og rekkevidde er beregnet i samsvar med forordning 2017/1151/EU. </p>. Du støttes av fem forskjellige energigjenvinningstrinn og fire forskjellige kjøreprogram.

EQV er fleksibel også når det gjelder lading. Du kan lade hjemme med wallbox eller ved ladestasjoner når du er på farten. Med det fleksible ladesystemet har du alltid passende ladeløsning for hånden. Her kan du finne ut hvor fort det går, hvor lang tid det tar og alt annet du trenger å vite om lading.

Bildet viser EQV fra Mercedes-EQ mens den kjører foran et skogsområde.
5 Things about the EQV - Rekkevidde
Se igjen

Rekkevidde.

Bildet viser EQV fra Mercedes-EQ mens den lader på en ladestasjon
5 Things about the EQV - Lading
Se igjen

Lading.

EQV 300 | strømforbruk ved blandet kjøring: 28,7-28,9 kWh/100 km, CO2-utslipp ved blandet kjøring: 0 g/km[1]

Det fleksible ladesystemet


Egnet for et bredt spekter av ladesituasjoner: Det fleksible ladesystemet.

Det fleksible ladesystemet


Egnet for et bredt spekter av ladesituasjoner: Det fleksible ladesystemet.

Praktisk, sikker og effektiv lading – alltid og overalt: Med dette praktiske settet, som består av bare én kabel og adaptere, har du alltid en passende ladeløsning for hånden. Enten du vil bruke en stikkontakt eller en offentlig ladestasjon.

Det fleksible ladesystemet er konstruert for en maksimal ladeeffekt på 22 kW.

Kabel- og adaptersettet inneholder en ladekabel med fastinstallert type 2-ladeplugg som er kompatibel med en rekke modeller, en integrert styreenhet med LED-indikatorer samt flere adapterkabler med forskjellige pluggtyper (nøyaktig omfang er avhengig av land).

Lademuligheter


Enkel lading – overalt.

EQV er fleksibel også når det gjelder lading. Du kan lade hjemme med Mercedes-Benz wallbox eller en vanlig stikkontakt, eller du kan lade på offentlige ladestasjoner når du er på farten – alltid med passende ladeløsning takket være det fleksible ladesystemet.

Lademuligheter


Enkel lading – overalt.

EQV er fleksibel også når det gjelder lading. Du kan lade hjemme med Mercedes-Benz wallbox eller en vanlig stikkontakt, eller du kan lade på offentlige ladestasjoner når du er på farten – alltid med passende ladeløsning takket være det fleksible ladesystemet.

Lading hjemme.  

Bildet viser lading av Mercedes-EQ EQV med Mercedes-Benz wallbox Home
Lading hjemme eller på hurtigladestasjoner
Se igjen

Lading hjemme.  

Lad hjemme med Mercedes-Benz wallbox: Med en Mercedes-Benz wallbox kan du enkelt lade din EQV hjemme. Med ladeeffekt på inntil 11 kW lades batteriet mye raskere enn via en vanlig stikkontakt.

Ladetid (AC) på under 10 timer fra 0 til 100 % på en wallbox med inntil 11 kW

Ladetid og ladeeffekt avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. batteriets temperatur og ladetilstand samt ladeinfrastrukturen.

Langs veien blir det stadig kortere mellom de offentlige ladestasjonene.

Bildet viser Mercedes-Benz EQV sett fra siden under lading på en ladestasjon.

Langs veien blir det stadig kortere mellom de offentlige ladestasjonene.

Langs veien blir det stadig kortere mellom de offentlige ladestasjonene: Ekstra raskt kan du lade EQV 300 (strømforbruk ved blandet kjøring: 28,7-28,9 kWh/100 km, CO2-utslipp ved blandet kjøring: 0 g/km)<p>Strømforbruk og rekkevidde er beregnet i samsvar med forordning 2017/1151/EU. </p> med en ladeeffekt på inntil 110 kW<p>Maksimal ladeeffekt på DC-ladestasjon med forsyningsspenning 400 volt, strøm 300 A; maksimal ladeeffekt avhenger av ulike faktorer, som f.eks. omgivelses- og batteritemperatur og batteriets ladetilstand ved ladestart.</p> på hurtigladestasjoner, f.eks. fra IONITY<p>IONITY ikke tilgjengelig i alle land. For å bruke tjenesten må du registrere deg i Mercedes me-portalen og godta bruksvilkårene for Mercedes me connect-tjenestene. I tillegg må bilen være koblet til brukerkontoen. Kunden kan aktivere tjenesten for første gang inntil ett år etter første gangs registrering eller idriftsettelse, alt etter hva som inntreffer først.</p>. Du kan også lade på ladestasjoner i byen, på kjøpesentre, hoteller eller rasteplasser.

Ladetid (DC) på ca. 40 minutter<p>Minimum ladetid fra 10 til 80 % under optimale betingelser på DC-ladestasjon med forsyningsspenning 400 volt, strøm 300 A; ladetiden kan avvike avhengig av ulike faktorer, som f.eks. omgivelses- og batteritemperatur og ved bruk av ekstra sekundærforbrukere som f.eks. varmeanlegg.</p> fra 10 til 80 % på hurtigladestasjoner med inntil 110 kW<p>Maksimal ladeeffekt på DC-ladestasjon med forsyningsspenning 400 volt, strøm 300 A; maksimal ladeeffekt avhenger av ulike faktorer, som f.eks. omgivelses- og batteritemperatur og batteriets ladetilstand ved ladestart.</p>

Ladetid og ladeeffekt avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. batteriets temperatur og ladetilstand samt ladeinfrastrukturen.

Energigjenvinning og kjøreprogrammer


Opplev mobilitet på en ny måte.

Det banebrytende multimediesystemet MBUX, ulike kjøremoduser og energigjenvinningstrinn gjør det lekende lett å kjøre og betjene EQV. I energigjenvinningstrinnet "DAUTO" utnyttes ladingen på best mulig måte, EQV tilpasser styrken på energigjenvinningen automatisk og i sanntid, avhengig av den enkelte kjøresituasjonen.

Energigjenvinning og kjøreprogrammer


Opplev mobilitet på en ny måte.

Det banebrytende multimediesystemet MBUX, ulike kjøremoduser og energigjenvinningstrinn gjør det lekende lett å kjøre og betjene EQV. I energigjenvinningstrinnet "DAUTO" utnyttes ladingen på best mulig måte, EQV tilpasser styrken på energigjenvinningen automatisk og i sanntid, avhengig av den enkelte kjøresituasjonen.

De viktigste egenskapene:

Bildet viser EQV sett forfra
Energigjenvinning og kjøreprogrammer
Se igjen

De viktigste egenskapene:

 • Fire kjøreprogrammer "E+", "E", "C" og "S" som kan velges via kjøreprogrambryter i midtkonsollen, visning på displayet til kombiinstrumentet
 • Fem energigjenvinningstrinn "D––", "D–", "D", "D+" og "DAUTO" som kan stilles inn ved hjelp av girskiftehendlene på rattet, visning på displayet til kombiinstrumentet
 • Energigjenvinningstrinnet "DAUTO" tilpasser styrken på energigjenvinningen automatisk ved hjelp av navigasjonsdata, gjenkjenning av trafikkskilt og radar- og kamerainformasjon
 • Velgerspak for innstilling av girområdet på rattet
 • Klimareguleringen som er standard tempererer kupeen før du begynner å kjøre, for eksempel så lenge EQV fortsatt er koblet til strømnettet

EQV 300: Strømforbruk i kWh/100 km (blandet kjøring): 28,7-28,9; CO2-utslipp i g/km (blandet kjøring): 0. <p>Bilens faktiske rekkevidde avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg/varmeanlegg o.l. og kan avvike.</p>

Mercedes me Charge


Registrer deg én gang og lad overalt.

Mercedes me Charge


Registrer deg én gang og lad overalt.

Mercedes me Charge.

Mercedes me Charge

Mercedes me Charge.

Med Mercedes me Charge1 får du tilgang til offentlige ladestasjoner i hele Europa, f.eks. i byen, på kjøpesentre, hoteller eller rasteplasser. En smarttelefon-app viser posisjonen, den aktuelle tilgjengeligheten og prisen ved den valgte ladestasjonen. Ved ladestasjonen foregår autentiseringen via visningen på mediedisplayet, via smarttelefon-appen eller RFID-kortet. Alt det andre, inkludert betaling og avregning, styres automatisk via Mercedes me Charge.

[1] Mercedes me Charge ikke tilgjengelig i alle markeder. For å kunne bruke tjenesten Mercedes me Charge må du registrere deg i Mercedes me-portalen og godta bruksvilkårene for Mercedes me connect-tjenestene. Du må dessuten registrere deg og oppgi betalingsinformasjon på Mercedes me Charge-brukerportalen, og den aktuelle bilen må være tilknyttet brukerkontoen. Pr. i dag er det ikke sikkert at alle lade- og avregningsløsninger i Tyskland samsvarer med tysk lov for justeringsvesenet. Dette kan i enkelte tilfeller føre til avvik i lade- og betalingsbeløpet fra mobilitetstjenesteyterens side. Ta kontakt med Digital Charging Solutions GmbH hvis du har spørsmål. Tjenesten er gratis i tolv måneder etter den første aktiveringen. En forlengelse etter den første perioden er mulig via Mercedes me-portalen.

Klargjøring for Mercedes fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester


Få det beste ut av ladeinfrastrukturen.

Med klargjøring for fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester<p>For å bruke tjenestene må du registrere deg i Mercedes me-portalen og godta bruksvilkårene for Mercedes me connect-tjenestene. I tillegg må bilen være koblet til brukerkontoen. Kunden kan aktivere tjenestene for første gang inntil ett år etter første gangs registrering eller idriftsettelse, alt etter hva som inntreffer først.</p> slår vi sammen mange nyttige tjenester til en pakke. For eksempel er navigasjonen tilpasset EQV. For deg innebærer det best mulig rekkeviddesikkerhet og forutseende planlegging av ladestopp. Du kan sjekke mye informasjon underveis, f.eks. batteriets ladetilstand eller resterende rekkevidde. Du er alltid godt orientert og kan legge ut på langtur med minimalt med stress. Klargjøring for Mercedes fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester er tidsmessig ubegrenset tilgjengelig for deg som EQV-kunde.

Klargjøring for Mercedes fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester


Få det beste ut av ladeinfrastrukturen.

Med klargjøring for fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester<p>For å bruke tjenestene må du registrere deg i Mercedes me-portalen og godta bruksvilkårene for Mercedes me connect-tjenestene. I tillegg må bilen være koblet til brukerkontoen. Kunden kan aktivere tjenestene for første gang inntil ett år etter første gangs registrering eller idriftsettelse, alt etter hva som inntreffer først.</p> slår vi sammen mange nyttige tjenester til en pakke. For eksempel er navigasjonen tilpasset EQV. For deg innebærer det best mulig rekkeviddesikkerhet og forutseende planlegging av ladestopp. Du kan sjekke mye informasjon underveis, f.eks. batteriets ladetilstand eller resterende rekkevidde. Du er alltid godt orientert og kan legge ut på langtur med minimalt med stress. Klargjøring for Mercedes fjernstyrte tjenester og navigasjonstjenester er tidsmessig ubegrenset tilgjengelig for deg som EQV-kunde.

Rute med Electric Intelligence.

Bildet visualiserer den EQ-optimerte navigasjonen med Mercedes-Benz EQV.

Rute med Electric Intelligence.

Med nye EQV får du maksimal planleggingssikkerhet underveis. Systemet samler informasjon om blant annet raske og komfortable ruter, batteriets ladenivå, været samt ladeinfrastruktur. Deretter får du foreslått en komfortabel og tidseffektiv rute, om nødvendig med ladestopp. Med rutealternativet Electric Intelligence tas fortrinnsvis hurtigladestasjoner med i planleggingen i tillegg til vanlige ladestasjoner.

Visning av ladestasjoner.

Bildet viser visningen av ladestasjoner med Mercedes me-appen.

Visning av ladestasjoner.

Via Mercedes me-appen eller mediedisplayet i bilen kan du få vist offentlige ladestasjoner i nærheten. Du får også viktige opplysninger om ledige plasser, ladeeffekt, pris og pluggtype på forhånd.

Ladeinnstillinger og klimaregulering.

Bildet viser ladeinnstillingene til Mercedes-Benz EQV med Mercedes me-appen.

Ladeinnstillinger og klimaregulering.

Nyt ditt eget trivselsklima helt fra du setter deg inn. Bare still inn temperaturen – via Mercedes me eller på ett av betjeningselementene. Når du varmer eller kjøler kupeen mens du lader, beholder du dessuten fullt oppladet batteri til start. I tillegg kan du når som helst lese av aktuell ladetilstand med Mercedes me-appen.

Rekkeviddeindikator.

Bildet viser rekkeviddevisningen i mediedisplayet til Mercedes-Benz EQV.

Rekkeviddeindikator.

Basert på ulike faktorer, som f.eks. aktuelt forbruk, beregner systemet resterende rekkevidde og viser den på kartet.

EQV 300: Strømforbruk i kWh/100 km (blandet kjøring): 28,7-28,9; CO2-utslipp i g/km (blandet kjøring): 0. <p>Bilens faktiske rekkevidde avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg/varmeanlegg o.l. og kan avvike.</p>

Batteri og batterisertifikat


Effektivt og sikkert. Et batteri i Mercedes-kvalitet.

Batteri og batterisertifikat


Effektivt og sikkert. Et batteri i Mercedes-kvalitet.

Høyvoltbatteriet er hjertet i nye EQV. For å innfri de strenge sikkerhetskravene til Mercedes-EQ ligger batteriet beskyttet i gulvet på bilen og senker også bilens tyngdepunkt.

Kjør elektrisk og ubekymret.

Nye EQV fra Mercedes-EQ: Batterisertifikat

Kjør elektrisk og ubekymret.

For at du skal kunne nyte den helelektriske kjøreopplevelsen i nye EQV fra Mercedes-EQ uten bekymringer, får du det vi kaller et batterisertifikat. Batterisertifikatet beskytter kunden mot økonomiske belastninger i inntil åtte år eller opptil en kjørelengde på 160 000 km i tilfelle høyvoltbatteriets restkapasitet synker under grenseverdien på 180 Ah for EQV 300.  

EQV 300: Strømforbruk i kWh/100 km (blandet kjøring): 28,7-28,9; CO2-utslipp i g/km (blandet kjøring): 0. <p>Bilens faktiske rekkevidde avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg/varmeanlegg o.l. og kan avvike.</p>

Vanlige spørsmål


Dine viktigste spørsmål om eldrift.

Vanlige spørsmål


Dine viktigste spørsmål om eldrift.

  • Rekkevidde

   Hvor lang rekkevidde kan oppnås med EQV under vanlig hverdagskjøring?

   Rekkevidden til din EQV avhenger av bilens konfigurasjon, blant annet valgt topphastighetsbegrensning. Den faktiske rekkevidden avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg, varmeapparat og andre elektriske forbrukere. Indikatoren for tilgjengelig effekt, energigjenvinningstrinnene og kjøreprogrammene hjelper deg med å utnytte ladingen mest mulig effektivt og oppnå høy rekkevidde.

  • AC- og DC-ladeteknologi

   Hva er forskjellen på ladeteknologi med vekselstrøm og likestrøm?

   I prinsippet kan batteriene i elektrifiserte biler bare lades med likestrøm (DC). Men alle vanlige stikkontakter, Mercedes-Benz wallbox og de fleste offentlige ladestasjoner leverer vekselstrøm (AC), og det samme gjør "sterkstrømstikkontakter". For at det skal være mulig å lade, er det montert en lader i bilen – en likeretter. Den gjør vekselstrøm om til likestrøm. Ladeeffekter på inntil 11 kW er mulig – alt etter kapasiteten på ladekabelen og ladeinfrastrukturen. Med det fleksible ladesystemet er begge alternativene mulige, da det inneholder egnede faseplugger for en rekke ladesituasjoner.

  • Miljø

   Hvor miljøvennlig er det så å kjøre elbil?

   Det avhenger i stor grad av din kjøre- og ladeatferd. I den forbindelse er det særlig avgjørende hvilken type strøm du lader med: Lader du med CO2-nøytral strøm eller en energimiks, der f.eks også kullstrøm inngår? Alle offentlige ladestasjoner blir som regel forsynt med miljøvennlig strøm, og også i private hjem er en avtale om miljøvennlig strøm ofte bare noen klikk unna. Som støtte tilbyr vi Mercedes-Benz miljøvennlig strøm – en service utelukkende for kunder hos Mercedes-Benz.

  • Lademuligheter

   Hvordan kan jeg lade min EQV?

   Du har ulike lademuligheter. Det mest nærliggende: Mercedes-Benz wallbox som du kan lade batteriet helt opp med på under 10 timer med en ladeeffekt på inntil 11 kW. I tillegg finnes det et stadig økende antall offentlige ladestasjoner. På en DC-hurtigladestasjon med inntil 110 kW<p>Maksimal ladeeffekt på DC-ladestasjon med forsyningsspenning 400 volt, strøm 300 A; maksimal ladeeffekt avhenger av ulike faktorer, som f.eks. omgivelses- og batteritemperatur og batteriets ladetilstand ved ladestart.</p> ladeeffekt kan du lade din EQV på ca. 45 minutter<p>Minimum ladetid fra 10 til 80 % under optimale betingelser på DC-ladestasjon med forsyningsspenning 400 volt, strøm 300 A; ladetiden kan avvike avhengig av ulike faktorer, som f.eks. omgivelses- og batteritemperatur og ved bruk av ekstra sekundærforbrukere som f.eks. varmeanlegg.</p> fra 10 til 80 %.

  • Ladekabelplugg

   Hvilken ladekabelplugg kan jeg lade min EQV med?

   Takket være Combined Charging System (CCS) har du stor fleksibilitet med EQV når det gjelder ladestasjoner og wallboxer: Den lader med inntil 11 kW på ladepunkter med vekselstrøm (AC). På hurtigladestasjoner med likestrøm (DC) kan du lade med inntil 110 kW for raskt å få ny rekkevidde. For å være forberedt på et bredt spekter av ladesituasjoner, tilbyr det fleksible ladesystemet egnede faseplugger.

  • Batterisertifikat

   Er det garanti på batteriet?

   Skulle batteriets kapasitet synke under grenseverdien på 180 Ah for restkapasitet i løpet av de åtte første årene eller 160 000 km etter første gangs registrering, er du dekket av batterisertifikatet. Da dekker vi kostnadene ved bytte av batteri. Og best av alt: Batterisertifikatet inngår i kjøpsprisen.

  • Effektivitet

   Hvordan kan jeg kjøre min Mercedes-EQ EQV mest mulig effektivt?

   Fire ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimalisere energiforbruket og dermed også rekkevidden til din EQV.

  EQV 300 registrert som personbil (M1). Strømforbruk i testsyklus for blandet kjøring 26,3-26,4 kWh/100 km, CO₂-utslipp 0 g/km.Strømforbruket er beregnet i samsvar med forordning 692/2008/EF. Strømforbruket er avhengig av kjøretøykonfigurasjonen.Strømforbruket er beregnet i samsvar med forordning 2017/1151/EU. Strømforbruket er avhengig av kjøretøykonfigurasjonen.

  EQV 300: Strømforbruk i kWh/100 km (blandet kjøring): 28,7-28,9; CO2-utslipp i g/km (blandet kjøring): 0. <p>Bilens faktiske rekkevidde avhenger dessuten av individuell kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg/varmeanlegg o.l. og kan avvike.</p>

  EQ World


  Velkommen til Mercedes-Benz og vår elektromobile verden.

  EQ World


  Velkommen til Mercedes-Benz og vår elektromobile verden.
  Velkommen til Mercedes-Benz og vår elektromobile verden.

  Vi legger om kursen. Med produkt- og teknologimerket EQ skaper Mercedes-Benz et elektromobilt økosystem bestående av produkter, tjenester, teknologi og innovasjoner.

  EQ står for intelligent elektromobilitet. Og for attraktiv design, eksepsjonell kjøreglede, praktiske løsninger og maksimal sikkerhet. Å kjøre elbil er dermed like komfortabelt, trygt og sikkert som det du forventer av Mercedes-Benz.