Sikkerhet.

For åtte passasjerer. Og kommende generasjoner.

Sikkerhets- og førerassistansesystemer


Så sikker som du forventer at en Mercedes er.

Et optimalt sikkerhetsnivå, også med el-drift.

I EQV kan du føle deg like sikker som i enhver annen Mercedes. For elbilene har bestått krevende biltester og kollisjonstester som er vanlig praksis hos Mercedes-Benz. Også sikkerhetsutstyret, f.eks. førerassistansesystemer, kollisjonsputer og kjøredynamikkreguleringssystemer, holder det høye Mercedes-Benz nivået.

Sikkerhets- og førerassistansesystemer


Så sikker som du forventer at en Mercedes er.

Et optimalt sikkerhetsnivå, også med el-drift.

I EQV kan du føle deg like sikker som i enhver annen Mercedes. For elbilene har bestått krevende biltester og kollisjonstester som er vanlig praksis hos Mercedes-Benz. Også sikkerhetsutstyret, f.eks. førerassistansesystemer, kollisjonsputer og kjøredynamikkreguleringssystemer, holder det høye Mercedes-Benz nivået.

Kollisjonsputer

I standardutstyret inngår kollisjonsputer samt vinduskollisjonsputer og bryst-/bekkensidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer. Vinduskollisjonsputer bak er tilleggsutstyr og beskytter baksetepassasjerene.

PARKTRONIC

PARKTRONIC hjelper deg med å unngå skader i forbindelse med parkering og finmanøvrering. Hvis bilen din nærmer seg en registrert hindring, varsles du via visuelle og akustiske signaler.

Avhengig av avstanden aktiveres først de gule LED-lampene, og når hindringen kommer nærmere, varsles du dessuten med røde LED-lamper og akustiske signaler.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System bedrer førerens sikt og dermed sikkerheten under kjøring, ettersom det automatisk kan tilpasse belysningen av kjørebanen til ulike kjøresituasjoner.

Aktiv bremseassistent

Den aktive bremseassistenten kan hjelpe deg med å unngå kollisjon med forankjørende biler samt fotgjengere som krysser veien foran deg. Assistenten kan også redusere følgene ved en eventuell ulykke.

Når det er registrert fare for kollisjon, varsler den først med visuelle og akustiske signaler. Dersom føreren ikke reagerer, griper systemet automatisk inn med en autonom nødbremsing.

EQV Kjøreassistentpakke

Kjøreassistentpakken er en intelligent kombinasjon av tre førerassistansesystemer som kan støtte deg under kjøring og bidra til økt sikkerhet. 

 

Bestanddeler:

– Aktiv bremseassistent
– Blindsoneassistent
– Kjørefeltassistent

Assistansesystemer

Verdifull hjelp med å holde bilen i kjørefeltet.

Active Lane Keeping Assist

Mercedes-Benz EQV: Active Lane Keeping Assist

Verdifull hjelp med å holde bilen i kjørefeltet.

Active Lane Keeping Assist

Lane Keeping Assist kan bidra til å unngå ulykker dersom du skulle forlate kjørefeltet utilsiktet. Et multifunksjonskamera gjenkjenner kjørefeltmarkeringene og overvåker om bilen holder seg innenfor kjørefeltet. Hvis bilen utilsiktet forlater kjørefeltet, for eksempel på grunn av uoppmerksomhet, varsler systemet med en pulserende vibrasjon i rattet. Slik blir føreren oppfordret om å styre tilbake i kjørefeltet.

Mer sikkerhet ved filskifte.

Mer sikkerhet ved filskifte.

Blindsoneassistent

Blindsoneassistent


Blindsoneassistenten kan hjelpe føreren ved feltskifte på flerfeltsveier. Den hjelper med å oppdage kjøretøy i blindsonen på et tidlig tidspunkt ved å varsle visuelt og akustisk. Hvis systemet registrerer et kjøretøy i dette området, varsler det med en rød trekant i det aktuelle sidespeilet. Hvis føreren setter på blinklyset på tross av dette visuelle varselet, begynner trekanten å blinke raskt samtidig som det avgis et lydvarsel.

Ser nesten alltid hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistent

Mercedes-Benz EQV: Trafikkskiltassistent

Ser nesten alltid hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistent

Trafikkskiltassistenten kan støtte føreren med permanent visning av registrerte fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud samt opphevingen av disse. Dette er særlig til hjelp på strekninger med stadig skiftende fartsgrenser, for eksempel med mye veiarbeid. Et visuelt og akustisk signal advarer for eksempel ved overtredelse av innkjøringsforbud.

Forebyggende beskyttelse i kritiske kjøresituasjoner.

PRE-SAFE®

Mercedes-Benz EQV: PRE-SAFE

Forebyggende beskyttelse i kritiske kjøresituasjoner.

PRE-SAFE®

Det forebyggende passasjersikringssystemet PRE-SAFE® kan registrere kritiske kjøresituasjoner og innlede beskyttelsestiltak. Tiltakene omfatter reversibel stramming av sikkerhetsbeltet til fører og forsetepassasjer, lukking av åpne vinduer og taksystemer samt – i forbindelse med elektrisk seteinnstilling – posisjonering av forsetepassasjersetet til en gunstigere posisjon ved en ulykke.

Alarmsikring.

Tyverisikringspakke

Alarmsikring.

Tyverisikringspakke


Tyverisikringspakken kan hjelpe deg å sikre bilen ved hjelp av en visuell og akustisk alarm ved registrert tyverifare. Den består av en innbrudds- og tyverialarm, kupéovervåking og en borttauingsalarm.

Kan varsle føreren ved tegn til tretthet.

ATTENTION ASSIST

Mercedes-Benz EQV: ATTENTION ASSIST

Kan varsle føreren ved tegn til tretthet.

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST kan forhindre at du dupper av og bidrar til forbedret kjøresikkerhet spesielt på lange turer og ved mørkekjøring. Systemet varsler føreren med lys og lyd hvis det oppdager typiske tegn til tretthet eller uoppmerksomhet, og oppfordrer føreren til å ta en pause. For å analysere kjørestilen vurderes styrebevegelsene, og ut fra disse utarbeides en individuell førerprofil.

Kan bidra til å holde bilen i kjørefeltet ved sidevind.

Sidevindassistent

Kan bidra til å holde bilen i kjørefeltet ved sidevind.

Sidevindassistent


Sidevindassistenten kan registrere sideveis forskyvning som følge av sterke vindkast fra siden og hjelpe føreren med å holde bilen i kjørefeltet. En plutselig sideveis forskyvning av bilen kan føre til uforholdsmessige styrereaksjoner fra førerens side. I hastighet over 80 km/t kan sidevindassistenten automatisk korrigere bilens kurs. Dermed reduseres forskyvningen sideveis betydelig, og sidevindkastenes påvirkning utlignes i stor grad eller reduseres.