Sikkerhet.

For åtte passasjerer. Og kommende generasjoner.

Sikkerhets- og førerassistansesystemer


Så sikker som du forventer at en Mercedes er.

Et optimalt sikkerhetsnivå, også med el-drift.

I EQV kan du føle deg like sikker som i enhver annen Mercedes. For elbilene har bestått krevende biltester og kollisjonstester som er vanlig praksis hos Mercedes-Benz. Også sikkerhetsutstyret, f.eks. førerassistansesystemer, kollisjonsputer og kjøredynamikkreguleringssystemer, holder det høye nivået som kjennetegner Mercedes-Benz.

Sikkerhets- og førerassistansesystemer


Så sikker som du forventer at en Mercedes er.

Et optimalt sikkerhetsnivå, også med el-drift.

I EQV kan du føle deg like sikker som i enhver annen Mercedes. For elbilene har bestått krevende biltester og kollisjonstester som er vanlig praksis hos Mercedes-Benz. Også sikkerhetsutstyret, f.eks. førerassistansesystemer, kollisjonsputer og kjøredynamikkreguleringssystemer, holder det høye nivået som kjennetegner Mercedes-Benz.

Kollisjonsputer

I standardutstyret inngår kollisjonsputer samt vinduskollisjonsputer og bryst-/bekkensidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer. Vinduskollisjonsputer bak er tilleggsutstyr og beskytter baksetepassasjerene.

PARKTRONIC

PARKTRONIC hjelper deg med å unngå skader i forbindelse med parkering og finmanøvrering. Hvis bilen din nærmer seg en registrert hindring, varsles du via visuelle og akustiske signaler.

Avhengig av avstanden aktiveres først de gule LED-lampene, og når hindringen kommer nærmere, varsles du dessuten med røde LED-lamper og akustiske signaler.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System bedrer førerens sikt og dermed sikkerheten under kjøring, ettersom det automatisk kan tilpasse belysningen av kjørebanen til ulike kjøresituasjoner.

Aktiv bremseassistent

Den aktive bremseassistenten kan hjelpe deg med å unngå kollisjon med forankjørende biler samt fotgjengere som krysser veien foran deg. Assistenten kan også redusere følgene ved en eventuell ulykke.

Når det er registrert fare for kollisjon, varsler den først med visuelle og akustiske signaler. Dersom føreren ikke reagerer, griper systemet automatisk inn med en autonom nødbremsing.

Standard-Kjøreassistentpakke

Standard-Kjøreassistentpakken er en intelligent kombinasjon av tre førerassistansesystemer som kan støtte deg under kjøring og bidra til økt sikkerhet.

Pakken inneholder:


– Aktiv bremseassistent
– Blindsoneassistent
– Kjørefeltassistent

For bedre sikt bakover.

Digitalt bakspeil

Mercedes-EQ EQV: Digitalt bakspeil

For bedre sikt bakover.

Digitalt bakspeil

Det mye større synsfeltet til det digitale bakspeilet kan gi deg bedre oversikt over trafikken bak kjøretøyet mens du kjører, uten at sikten bakover er begrenset av lasten eller passasjerene i kjøretøyet.

Det digitale kameraet som er montert på bakruten dekker et område bak bilen som tilsvarer omtrent 40° av området rundt bilen. Det er dobbelt så mye som det du ser med et vanlig bakspeil. Via vippebryteren nede på speilhuset kan du enkelt bytte mellom vanlig speilfunksjon og kamerabilde. Når du aktiverer kamerafunksjonen, overføres hendelsene bak kjøretøyet til speil-displayet. Dermed har du god sikt bakover i ulike situasjoner, f.eks. med et fullastet kjøretøy, lavtstående sol eller mørke.

Verdifull assistanse for å holde bilen i kjørefeltet.

Aktiv kjørefeltassistent

Mercedes-Benz EQV: Aktiv kjørefeltassistent

Verdifull assistanse for å holde bilen i kjørefeltet.

Aktiv kjørefeltassistent

Kjørefeltassistenten kan bidra til å unngå ulykker som følge av at man utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. Et multifunksjonskamera gjenkjenner kjørefeltmarkeringene og overvåker om bilen holder seg innenfor kjørefeltet. Hvis bilen utilsiktet forlater kjørefeltet, for eksempel på grunn av uoppmerksomhet, varsler systemet med en pulserende vibrasjon i rattet. På den måten oppfordres føreren til å styre bilen tilbake i kjørefeltet.

Økt sikkerhet ved feltskifte.

Økt sikkerhet ved feltskifte.

Blindsoneassistent

Blindsoneassistent

Blindsoneassistenten kan hjelpe føreren ved feltskifte på flerfeltsveier. Den hjelper med å oppdage kjøretøy i blindsonen på et tidlig tidspunkt ved å varsle visuelt og akustisk. Hvis systemet registrerer et kjøretøy i dette området, varsler det med en rød trekant i det aktuelle sidespeilet. Hvis føreren setter på blinklyset på tross av dette visuelle varselet, begynner trekanten å blinke raskt samtidig som det avgis et lydvarsel.

Ser nesten alltid hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistent

Mercedes-Benz EQV: Trafikkskiltassistent

Ser nesten alltid hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistent

Trafikkskiltassistenten kan støtte føreren med permanent visning av registrerte fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud samt opphevingen av disse. Dette er særlig til hjelp på strekninger med stadig skiftende fartsgrenser, for eksempel med mye veiarbeid. Et visuelt og akustisk signal varsler f.eks. hvis systemet oppdager at føreren ikke overholder et innkjøring forbudt-skilt.

Forebyggede beskyttelse i kritiske kjøresituasjoner.

PRE-SAFE®

Mercedes-Benz EQV: PRE-SAFE

Forebyggede beskyttelse i kritiske kjøresituasjoner.

PRE-SAFE®

Det forebyggende passasjerbeskyttelsessystemet PRE-SAFE® kan oppdage kritiske kjøresituasjoner på et tidlig tidspunkt og iverksette tiltak for å beskytte personene i bilen. Blant tiltakene er reversibel stramming av sikkerhetsbeltene foran, lukking av åpne vinduer og tak, samt – dersom bilen er utstyrt med elektrisk justerbare seter – justering av passasjersetet foran til en posisjon som er minst mulig skadelig ved kollisjon.

Kan advare føreren mot overtretthet.

ATTENTION ASSIST

Mercedes-Benz EQV: ATTENTION ASSIST

Kan advare føreren mot overtretthet.

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST kan forhindre at føreren dupper av, og bidrar dermed til bedre sikkerhet under kjøring, spesielt på lengre kjøreturer og ved mørkekjøring. Systemet varsler føreren med lys og lyd hvis det oppdager typiske tegn til tretthet eller uoppmerksomhet, og oppfordrer føreren til å ta en pause. Førerens atferd analyseres på bakgrunn av rattbevegelsene, og ut fra dette lager systemet en individuell førerprofil.

Kan hjelpe til med å holde kursen i sidevind.

Sidevindassistent

Kan hjelpe til med å holde kursen i sidevind.

Sidevindassistent

Sidevindassistenten kan registrere sideveis forskyvning som følge av sterke vindkast fra siden og hjelpe føreren å holde seg i kjørefeltet. En plutselig sideveis forskyvning av bilen kan føre til uforholdsmessige styrereaksjoner fra førerens side. I hastighet over 80 km/t kan sidevindassistenten automatisk korrigere bilens kurs. Dermed reduseres forskyvningen sideveis betydelig og sidevindkastenes påvirkning utlignes i stor grad eller reduseres.

Bilvern


Din personlige vakttjeneste.

Bilvern


Din personlige vakttjeneste.

URBAN GUARD bilvern.

Mercedes-EQ EQV URBAN GUARD bilvern

URBAN GUARD bilvern.

URBAN GUARD bilvern1 kombinerer ulike typer sikkerhetsutstyr som gir økt beskyttelse for bilen og verdigjenstandene i kupeen. Systemet varsler både akustisk og visuelt dersom innbrudd eller tyveri oppdages.
I tillegg kan bilen din lokaliseres2 etter et tyveri. For at det ikke skal være nødvendig, utstyres bilen din fra fabrikk med en URBAN GUARD PROTECTED-etikett på fører- og forsetepassasjersiden.

1 Pakken er kun tilgjengelig for kunder i forbindelse med en privat Mercedes me-konto.

2 Kun i forbindelse med kommunikasjonsmodul (LTE) for digitale tjenester.