Kjøreassistanse og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Kjøreassistanse og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Oppfatter hva som er tillatt.

Bildet viser hvordan trafikkskiltassistenten arter seg i kombiinstrumentet i Mercedes-Benz GLE Coupé.
Se igjen
Bildet viser hvordan trafikkskiltassistenten i Mercedes-Benz GLE Coupé ser ut i kombiinstrumentet ved feil innkjøring .
Se igjen

Oppfatter hva som er tillatt.

Trafikkskiltassistenten er i stand til å registrere og formidle fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse.

Trafikkskiltassistenten er i stand til å registrere og formidle fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud – samt opphevelsen av disse.

Dermed får føreren hjelp til å overholde trafikkreglene, slik at kjøresikkerheten økes. Dette gjelder spesielt på lange, monotone strekninger med stadig skiftende fartsgrenser, veiarbeid eller i fremmede byer.

Trafikkskiltassistenten og enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle land. Optisk og akustisk varsling om brudd på skiltet innkjøringsforbud er i første omgang bare tilgjengelig i Tyskland.