Kjøreassistanse og sikkerhet

Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

Kjøreassistanse og sikkerhet

Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon

Hold avstand. Behold forspranget.

På bildet vises aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon i GLS.
Se igjen

Hold avstand. Behold forspranget.

Systemet kan redusere risikoen for påkjørsler bakfra og kollisjoner med kryssende kjøretøy eller fotgjengere.

Systemet kan redusere risikoen for påkjørsler bakfra og kollisjoner med kryssende kjøretøy eller fotgjengere.

Med radarsensorer og et stereokamera registreres og vurderes omgivelsene foran bilen kontinuerlig. Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon registrerer ikke bare bilen foran, men i en hastighet på inntil 72 km/t også kryssende kjøretøy og fotgjengere.

Funksjonene enkeltvis:

  • Varsling ved fare for kollisjon.

Dersom en fare oppdages, varsler systemet optisk i kombiinstrument og i tillegg akustisk.

  • Situasjonsavhengig bremsehjelp.

Dersom føreren oppdager en ulykkesrisiko og bremser, bygger aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon opp et ekstra bremsetrykk for i beste fall å forhindre en kollisjon.

  • Autonom bremsing.

Hvis føreren ikke foretar seg noe, kan systemet dessuten varsle følbart med en autonom delbremsing, noe som også reduserer hastigheten.

  • Autonom fullbremsing.

Hvis føreren fortsatt ikke reagerer, innleder den aktive bremseassistenten en autonom fullbremsing for å forhindre en ulykke eller for å redusere følgene av sammenstøtet betraktelig. Ved fare for påkjørsel av fotgjenger kan det, alt etter situasjon, straks utløses en autonom bremsing samtidig med varslingen.

Leveres kun som del av Kjøreassistansepakke.