Kjøreassistanse og sikkerhet

Avstandsholder DISTRONIC med styreassistent

Kjøreassistanse og sikkerhet

Avstandsholder DISTRONIC med styreassistent

Opptrer distansert – holder seg i sporet.

Her ses en visualisering av GLS med den integrerte kjørefeltassistenten til farts- og avstandsholderen DISTRONIC med styreassistent.

Opptrer distansert – holder seg i sporet.

Det innovative førerassistansesystemet hjelper føreren automatisk å holde sikker avstand til kjøretøyet foran og holde bilen midt i kjørefeltet.

Det innovative førerassistansesystemet hjelper føreren automatisk å holde sikker avstand til kjøretøyet foran og holde bilen midt i kjørefeltet.

Dette er avlastende og meget komfortabelt, særlig på lange reiser og ved rykk-og-napp-kjøring i kø. Det radarstøttede systemet bremser når det er nødvendig, og akselererer bilen til ønsket hastighet igjen når det er mulig. Dermed reduseres risikoen for påkjørsler bakfra.

Fordelene med farts- og avstandsholderen DISTRONIC med styreassistent:

På bildet vises en visualisering av farts- og avstandsholderen DISTRONIC med styreassistent i GLS.
Se igjen

Fordelene med farts- og avstandsholderen DISTRONIC med styreassistent:

  • Hold plassen helt avslappet.

Basis for styreassistenten er kjørefeltmarkeringene som stereokameraet fanger opp. De må være godt synlige på begge sider av kjørefeltet. Ved køkjøring under 60 km/t orienterer systemet seg dessuten etter forankjørende biler, særlig ved manglende eller ikke entydige feltmarkeringer.

  • Intelligent hands-off-gjenkjennelse.

Tar føreren hendene av rattet, følger varsling og deaktivering av styreassistenten bare dersom situasjonen krever det. Slik er det mulig å kjøre på frihånd i kø i lav hastighet .

  • Dynamikk etter eget ønske.

Valget av kjøreprogram påvirker også kjørekarakteristikken til den automatiske avstandsreguleringen.

  • En oppmerksom ledsager på motorveien.

Systemet kan undertrykke forbikjøring til høyre på motorvei eller motorveilignende veier, for eksempel når køer oppløser seg eller ved kolonnekjøring.

  • Sier fra når det hardner til.

Automatisk nedbremsing skjer med en retardasjon på inntil 5 m/s2. Dersom systemet registrerer at det er nødvendig å bremse hardere, høres en pulserende varsellyd, og et varselsymbol vises i kombiinstrumentet. Begge deler oppfordrer føreren til å trykke på bremsen. Ved behov blir den aktive bremseassistenten aktivert.

Avstandsholder DISTRONIC med styreassistent arbeider i et hastighetsområde fra 0 til 200 km/t. På grunn av stereokameraet fungerer systemet bare i begrenset grad ved motlys, tåke, regn eller snø.

Leveres kun som del av Kjøreassistansepakke.