Kjøreassistanse og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Kjøreassistanse og sikkerhet

Trafikkskiltassistent

Oppfatter hva som er tillatt.

På bildet ses trafikkskiltassistenten i kombiinstrumentet til GLS.
Se igjen

Oppfatter hva som er tillatt.

Systemet kan registrere og vise fartsgrenser, innkjørings- og forbikjøringsforbud samt opphevelsen av disse. Hvis føreren kjører mot kjøreretningen i en enveiskjørt gate, varsler systemet optisk og akustisk dersom innkjøringsforbudet er skiltet.

Trafikkskiltassistenten og enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig i alle land. Optisk og akustisk varsling om brudd på skiltet innkjøringsforbud er i første omgang bare tilgjengelig i Tyskland.

Bare tilgjengelig i kombinasjon med COMAND Online.