Sikkerhet.

Sikkerhets- og assistansesystemer


Hjelpsomme assistenter.

Det er en fornøyelse å kjøre V-Klasse. Det finnes likevel trafikksituasjoner hvor assistanse kan være ønskelig og nyttig. Derfor tilbys en rekke assistansesystemer for V-Klasse. Disse kan avlaste føreren og assistere i kritiske situasjoner.

Sikkerhets- og assistansesystemer


Hjelpsomme assistenter.

Det er en fornøyelse å kjøre V-Klasse. Det finnes likevel trafikksituasjoner hvor assistanse kan være ønskelig og nyttig. Derfor tilbys en rekke assistansesystemer for V-Klasse. Disse kan avlaste føreren og assistere i kritiske situasjoner.

Kjøreassistentpakke

Kjøreassistentpakken bidrar til sikker kjøring ved hjelp av intelligente systemer og kan bidra til å unngå ulykker eller begrense følgene av en ulykke.

Bestanddeler:
– Aktiv bremseassistent
– Blindsoneassistent
– Kjørefeltassistent
– PRE-SAFE®

Kjøreassistentpakken er tilgjengelig som tilleggsutstyr for V-Klasse, V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System bedrer førerens sikt og dermed sikkerheten under kjøring, ettersom det automatisk kan tilpasse opplysningen av kjørebanen til ulike kjøresituasjoner.

LED Intelligent Light System er tilgjengelig som tilleggsutstyr til V-Klasse og som standardutstyr til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE.

Aktiv parkeringsassistent med 360°-kamera

Aktiv parkeringsassistent med 360°-kamera kan gi omfattende hjelp med å finne parkeringsplass, parkere og manøvrere.

Aktiv parkeringsassistent med 360°-kamera er tilgjengelig som tilleggsutstyr for V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE og som standardutstyr for V-Klasse EXCLUSIVE.

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC kan holde sikkerhetsavstanden til bilen foran deg.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC er tilgjengelig som tilleggsutstyr til V-Klasse, V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE.

Aktiv bremseassistent

Den aktive bremseassistenten kan bidra til å forhindre kollisjon med forankjørende biler samt fotgjengere som krysser veien foran deg. Assistenten kan også redusere følgene ved en eventuell ulykke.

Den aktive bremseassistenten er tilgjengelig som tilleggsutstyr for V-Klasse, V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE.

Filholderpakke

Filholderpakken kan hjelpe føreren å holde bilen i riktig kjørefelt og gjøre det sikrere å skifte fil på flerfeltsveier.

Bestanddeler:

– Blindsoneassistent

– Kjørefeltassistent

Filholderpakken leveres som tilleggsutstyr til V-Klasse, V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE.