Dynamisk kjøreprofil.

Dynamisk kjøreprofil.

WLTP reflekterer en bredere og mer dynamisk kjøreprofil og gir forbruks- og utslippsverdier som ligger nærmere et reelt kjøremønster enn verdiene vi kjenner fra NEDC. Bilenes reelle forbruk endrer seg ikke, men den skarpere testsyklusen gjør at de fleste målte forbruksverdiene ligger høyere. Selv om også NEDC gjør det mulig å sammenligne på tvers av produsent, regnes metoden nå som foreldet. Riktig nok er det fortsatt forskjeller mellom laboratorie- og veimåling. Men WLTP tar hensyn til langt flere forbruksrelevante faktorer. En annen årsak til økningen ligger i at tilleggsutstyr nå skal tas med i beregningen av CO₂-verdien til en bil. Forskjellen i økning i de numeriske CO₂-verdiene mellom NEDC og WLTP kan variere fra bil til bil avhengig av teknologi og utstyr.