Varsler føreren mot overtretthet.

Evaluerer relevante parametere for å registrere tretthet hos føreren.

ATTENTION ASSIST kan forhindre at føreren dupper av, og bidrar dermed til bedre sikkerhet under kjøring, spesielt på lengre kjøreturer og ved mørkekjøring. Systemet advarer føreren med lys og lyd hvis det oppdager typiske tegn til tretthet eller uoppmerksomhet, og oppfordrer føreren til å ta en pause. Førerens atferd analyseres på bakgrunn av rattbevegelsene, og ut fra dette lager systemet en individuell førerprofil.

Et femtrinns søylediagram i farger visualiserer førerens aktuelle oppmerksomhetsnivå og viser det i kombiinstrumentets multifunksjonsdisplay. Hvis ATTENTION ASSIST registrerer et lavt oppmerksomhetnivå, oppfordres føreren til å ta en pause i form av et kaffekoppsymbol og det avgis et lydsignal. Systemet er aktivt i hastigheter fra 60 til 200 km/t. På kombiinstrumentet kan du slå av systemet og stille inn følsomheten.

Lorem Ipsum