Økt sikkerhet ved feltskifte.

Kan varsle om kjøretøy som er registrert i blindsonen.

Blindsoneassistenten kan hjelpe føreren ved feltskifte på flerfeltsveier. Den hjelper med å oppdage kjøretøy i blindsonen på et tidlig tidspunkt ved å varsle visuelt og akustisk. Hvis systemet registrerer et kjøretøy i dette området, varsler det med en rød trekant i det aktuelle sidespeilet. Hvis føreren setter på blinklyset på tross av dette visuelle varselet, begynner trekanten å blinke raskt samtidig som det avgis et lydvarsel.

Lorem Ipsum