Forutseende kjøring.

Kan bidra til å unngå påkjørsler bakfra.

COLLISION PREVENTION ASSIST hjelper føreren med å holde trygg avstand til bilen foran. Systemet varsler visuelt hvis minsteavstanden til et forankjørende kjøretøy underskrides. Ved fare for kollisjon avgis det i tillegg et lydvarsel. Samtidig aktiverer systemet bremseassistenten BAS PRO, som automatisk øker bremsetrykket dersom føreren ikke bremser hardt nok.

Lorem Ipsum