Parkering på den enkle måten.

Hjelper til under leting etter parkeringsplass og parkering.

Den aktive parkeringsassistenten hjelper føreren med å finne en parkeringsplass samt manøvrere inn i og ut av den. Opp til en hastighet på 30 km/t leter den etter egnede parkeringsluker og styrer automatisk bilen inn i langs- og tverrgående parkeringsluker. Den støtter også utkjøring fra langsgående parkeringsluker. Den integrerte PARKTRONIC varsler visuelt og akustisk om hindringer foran og bak bilen og kan på den måten bidrar til å unngå skader i forbindelse med parkering og finmanøvrering.

Når føreren velger revers og bekrefter at han/hun vil parkere, foregår styringen automatisk: Føreren trenger bare å betjen gass- og bremsepedal samt velge gir. I forbindelse med automatgirkassen står den aktive parkeringsassistenten også for bremsingen. Etter maksimalt syv manøvre er parkeringsprosessen avsluttet. Det er til enhver tid mulig å gripe inn i prosessen og korrigere eller avbryte parkeringsmanøveren.

Lorem Ipsum