Øker kjørekomforten og trafikksikkerheten.

Automatisk kjørelysstyring.

Kjørelysassistenten slår kjørelyset automatisk på eller av, avhengig av lysforholdene. Spesielt under vekslende forhold, for eksempel kjøring gjennom tunneler, kan assistenten avlaste føreren og øke sikkerheten under kjøring. Avanserte sensorer registrerer omgivelseslyset og styrer kjørelysassistenten. Når en bestemt lysstyrkeverdi underskrides, slår kjørelysassistenten kjørelyset automatisk på. Hvis verdien målt av lyssensoren stiger til et bestemt nivå, slår den av kjørelyset igjen.

Lorem Ipsum