Forebyggede beskyttelse i kritiske kjøresituasjoner.

Intelligent tidlig registrering av ulykkesrisiko.

Det forebyggende passasjerbeskyttelsessystemet PRE-SAFE® kan oppdage kritiske kjøresituasjoner på et tidlig tidspunkt og iverksette tiltak for å beskytte personene i bilen. Blant tiltakene er reversibel stramming av sikkerhetsbeltene foran, lukking av åpne vinduer og tak, samt – dersom bilen er utstyrt med elektrisk justerbare seter – justering av høyre forsete til en posisjon som er minst mulig skadelig ved kollisjon.

Hvis PRE-SAFE®-systemet registrerer kritiske kjøresituasjoner, iverksetter det tiltak for å beskytte personene i bilen. Kritiske kjøresituasjoner kan for eksempel være panisk fullbremsing, der føreren vil senke farten betydelig mer enn hva som er mulig på grunn av veibaneforholdene – f.eks. isdekke. Også kritiske rattbevegelser i høy hastighet kan utløse beskyttelsesmekanismene. Slike rattbevegelser indikerer frykt hos føreren og kan føre til ustabil kjøring.

Lorem Ipsum