Automatisk kjørelys

Automatisk kjørelysstyring.

Automatisk kjørelys slår kjørelyset automatisk på eller av, avhengig av lysforholdene. Spesielt under vekslende forhold, for eksempel kjøring gjennom tunneler, kan assistenten avlaste føreren og øke sikkerheten under kjøring.

Avanserte sensorer registrerer omgivelseslyset og styrer automatisk kjørelys. Når en bestemt lysstyrkeverdi underskrides, slår automatisk kjørelys kjørelyset automatisk på. Hvis verdien målt av lyssensoren stiger til et bestemt nivå, slår funksjonen av kjørelyset igjen.