Møter alle krav og forskrifter

Ingen tvil om at denne bussen er tilpasset i henhold til universell utforming.

Markeringslys på tak som bidrar til økt synlighet og et tøft utseende

Lorem Ipsum