Databehandling
Hvordan behandles dataene?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes-Benz Group AG innhenter, behandler og anvender brukerens personopplysninger for å gjøre appen og dens funksjoner tilgjengelig i det nødvendige omfanget eller i den utstrekningen brukeren har gitt sitt samtykke til. Til dette benytter appen især data som brukeren legger inn, og data som finnes på enheten, eller som genereres ved bruk av funksjoner på enheten (posisjonsbestemmelse), såfremt vedkommende frigir disse dataene. Du finner nærmere opplysninger i appen (informasjonssymbolet oppe til høyre).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text