Simulasjonsgrunnlag
Hvilke biler fungerer som grunnlag for eller blir foreslått til simuleringen av kjøringen min?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

I appen er det lagret en oppdatert portefølje av elbiler (helelektriske eller delvis elektriske) fra Mercedes-Benz Group AG.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text