Komfort og sikkerhet: Den digitale servicerapporten.
Digital servicerapport

Komfort og sikkerhet: Den digitale servicerapporten.

Digital servicerapport.

Dine servicedata er klare til nedlasting.

Den digitale servicerapporten erstatter det tradisjonelle serviceheftet og gjør det mulig for Mercedes-Benz forhandleren å dokumentere alle utførte servicearbeider på en sikker og nøyaktig måte.

Den digitale servicerapporten ligger sikkert og beskyttet i den sentrale Mercedes-Benz databasen i hele varebilens levetid, og ved behov kan du få ut hele servicehistorikken.

Økt sikkerhet ved tap

Skulle din digitale servicerapport gå tapt, får vi tilgang til servicedataene for varebilen din online og kan alltid gi deg aktuell informasjon.

Økt komfort i utlandet eller ved bytte av verksted

Vi kan også få tilgang til servicedataene for varebilen din i utlandet. Dermed kan du få hjelp overalt, raskt og profesjonelt. Dessuten kan du være sikker på at den digitale servicerapporten din oppdateres fortløpende, også etter opphold i utlandet eller bytte av verksted.

Økt verdistabilitet takket være sikkerhet mot forfalskninger

Den digitale servicerapporten dokumenterer kilometerstanden og omfanget av de gjennomførte servicearbeidene på en måte som ikke kan forfalskes. Dette kan øke gjensalgsverdien til din Mercedes-Benz varebil. Også ved bruktbilkjøp gir den kjøperen ekstra sikkerhet i form av informasjon om servicehistorikken.