Redningsetikett Privatkunder | Mercedes-Benz
Redningsetikett fra Mercedes-Benz

Når hvert sekund teller: redningsetiketten.

QR-koden på etiketten gir deg raskere riktig redningskart.

Etter en ulykke teller hvert sekund når personene i bilen skal reddes. Derfor har Mercedes-Benz Group som første bilprodusent ved hjelp av en liten, men effektiv innovasjon funnet en mulighet til å gi redningsmannskapene på ulykkesstedet rask tilgang til sikkerhetsrelevant informasjon.

Ved å skanne QR-koden med smarttelefon eller et nettbrett, får du opp bilens redningskort. Slik kan redningsmannskapene umiddelbart se hvor kollisjonsputer, batteri, drivstoffbeholdere, elektriske ledninger, trykksylindre og kritiske komponenter for redning er plassert. Denne enkle, men viktige innovasjonen er en avgjørende fordel i redningsmannskapenes kamp mot tiden. Takket være QR-koden kan de reagere raskere og i en nødssituasjon kan disse klistremerkene bidra til å redde liv!

Etikettene med QR-koden er enkle å ettermontere og kan leveres til Mercedes-Benz varebiler fra og med byggeår 1996. Ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

"På alle kjøretøy er det noen områder hvor vi ikke kan skjære uten å utsette personene i bilen eller oss selv for fare. Derfor må man ha tilgang til denne livsviktige informasjonen også utenfra. … Dermed sparer vi verdifull tid på stedet. Ofte teller hvert sekund og all hjelp er dyrebar."

Oliver H., brannmann, i intervju med Mercedes-Benz om den nye redningsetiketten.