Servicerapport for privatkunder | Mercedes-Benz

Digital servicerapport – for komfort og sikkerhet.

Digital servicerapport.

Dine servicedata er klare til nedlasting.

Den digitale servicerapporten erstatter det vanlige serviceheftet og lar din Mercedes-Benz forhandler dokumentere alle utførte servicearbeider på en enkel måte.

Den digitale servicerapporten lagres i en sentral database hos Mercedes-Benz gjennom hele varebilens levetid. Ved behov kan du få skrevet ut en komplett servicehistorikk.

Økt sikkerhet ved tap

Skulle du miste den digitale servicerapporten, kan vi når som helst finne frem servicedataene for din Mercedes-Benz.

Økt komfort i utlandet og ved skifte av verksted

Vi har tilgang på servicedataene for din Mercedes-Benz også i utlandet. Du får med andre ord rask og profesjonell hjelp uansett hvor du er. Vi kan dessuten forsikre deg om at den digitale servicerapporten videreføres sømløst etter et utenlandsopphold eller dersom du skifter verksted.

Sikkerhet mot forfalskning bidrar til at bilen holder seg i verdi

Den digitale servicerapporten dokumenterer bilens kjørelengde samt utførte servicearbeider på en måte som ikke kan forfalskes. Dette kan øke bilens annenhåndsverdi. Hvis bilen selges, kan kjøperen dessuten være trygg på at servicehistorikken for bilen er riktig.