Blindsoneassistent

Er til hjelp når du skifter kjørefelt og rygger ut av parkeringsluker.

Overvåker området langs sidene av og bak bilen.

Blindsoneassistenten med Rear Cross Traffic Alert avgir visuelle og akustiske signaler som kan bidra til å forhindre ulykker når du skifter kjørefelt og rygger ut av parkeringsluker. Hvis blindsoneassistenten registrerer et kjøretøy i blindsonen, varsler den med en rød trekant i det aktuelle sidespeilet. Hvis føreren setter på blinklyset på tross av dette visuelle varselet, begynner trekanten å blinke raskt samtidig som det avgis et lydvarsel. I tillegg kan Rear Cross Traffic Alert bidra til å unngå ulykker ved rygging ut av parkeringsluker ved at den varsler føreren om kryssende trafikk.