AC-lading

Lad fleksibelt på mange wallboxer og ladestasjoner.

Mulighet for AC- og DC-lading via Combined Charging System.

Combined Charging System (CCS) med CCS-kjøretøykontakt (Combo 2) gjør ladingen fleksibel: med en ladeeffekt på inntil maks. 7,4 kW med vekselstrøm (AC) eller en ladeeffekt på inntil maks. 80 kW med likestrøm (DC). Dermed kan bilen lades via et AC-ladepunkt eller DC-ladepunkt. Ladingen med likestrøm gir raskt ny rekkevidde underveis, mens den langsommere ladingen med vekselstrøm egner seg til lading av batteriet om natten.