Elektrisk styring

Høy kjørekomfort og god kjørestabilitet.

Hastighetsavhengig servovirkning.

Den elektriske styringen øker komforten for føreren takket være den hastighetsavhengige servovirkningen og bidrar til å stabilisere kjøringen. I lave hastigheter og ved finmanøvrering får føreren maksimal støtte takket være den lette styringen. Når farten øker, reduseres servovirkningen suksessivt, slik at kjøring rett frem og dermed kjørestabiliteten blir bedre i høye hastigheter. Når føreren svinger kraftig, for eksempel ved avkjørsler, er den såkalte Active Axle Response til hjelp. Denne funksjonen fører rattet tilbake i rett-frem-stilling. En annen komfortgevinst er at styringen kan utligne vibrasjoner, som for eksempel kan oppstå som følge av dårlig balanserte forhjul. Ettersom styringen krever lite energi ved rattbevegelser, bidrar den også til et økonomisk drivstofforbruk for bilen.