Automatisk kjørelys

Øker kjørekomforten og trafikksikkerheten.

Automatisk kjørelysstyring.

Automatisk kjørelys slår automatisk kjørelysene på og av avhengig av de rådende lysforholdene. Dermed avlastes føreren og trafikksikkerheten øker. Komfortgevinsten er ekstra stor for føreren ved stadig skiftende lysforhold, for eksempel ved kjøring inn i og ut av tunneler, under viadukter eller i parkeringshus.