Egner en eldrevet varebil fra Mercedes-Benz seg til kjøringen min?
Egner en eldrevet varebil fra Mercedes-Benz seg til kjøringen min?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Med appen EQ Ready er det lettere å planlegge overgangen til elektrisk mobilitet. Du får f.eks. vite om en eldrevet varebil fra Mercedes-Benz kommer seg gjennom arbeidsdagen med kun én lading av batteriet. Appen er gratis og analyserer den daglige kjøringen samt kjørestilen din. Analysen resulterer i en kjøreprofil som viser om en eldrevet varebil er aktuell for deg. Rådfør deg med en Mercedes-Benz forhandler hvis du har flere spørsmål om overgangen til elektrisk mobilitet.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text