Hvordan kjører jeg effektivt med min eldrevne Mercedes-Benz varebil?
Hvordan kjører jeg effektivt med min eldrevne Mercedes-Benz varebil?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Tre ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimere energiforbruket og dermed også rekkevidden til din eldrevne varebil. Energigjenvinningstrinnet "DAUTO" hjelper deg med å utnytte batterikapasiteten best mulig. Det tilpasser energigjenvinningstrinnet til kjøresituasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text