Hvordan kjører jeg effektivt med min eldrevne Mercedes-Benz varebil?
Hvordan kjører jeg effektivt med min eldrevne Mercedes-Benz varebil?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Tre ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimere energiforbruket og dermed også rekkevidden til din eldrevne varebil. Energigjenvinningstrinnet "DAUTO" hjelper deg med å utnytte batterikapasiteten best mulig. Det tilpasser energigjenvinningstrinnet til kjøresituasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text