Kan jeg laste min eldrevne varebil som en bil med forbrenningsmotor?
Kan jeg laste min eldrevne varebil som en bil med forbrenningsmotor?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Batteriet til eVito er plassert i understellet, og bilen har derfor et like stort lasterom som en Vito varebil med forbrenningsmotor. Med et lastevolum på maksimalt 6,6 m3 og tilstrekkelig nyttelast takler eVito varebil kravene i arbeidshverdagen.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text