Hva er gunstigst for meg – varebil med eldrift eller forbrenningsmotor?
Hva er gunstigst for meg – varebil med eldrift eller forbrenningsmotor?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Avhengig av bruksprofilen og tatt i betraktning de økonomiske incentivene knyttet til elektrisk mobilitet, kan de samlede driftskostnadene (TCO) for en eldrevet varebil være på nivå med driftskostnadene for en bil med forbrenningsmotor. eCostCalculator bidrar til større klarhet: Den gjør det mulig å sammenligne de årlige driftskostnadene til din nåværende bil med kostnadene til en ny, eldrevet varebil fra Mercedes-Benz.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text