Må batteriet kjøpes separat eller leases?
Må batteriet kjøpes separat eller leases?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Batteriet inngår i kjøpsprisen. Det påløper følgelig ingen ekstra kostnader til batterileie. Batterisertifikatet dekker den økonomiske risikoen for et batteribytte, dersom batteriets kapasitet skulle bli kraftig svekket. Det gjelder i inntil åtte år etter første gangs registrering eller en kjørelengde på inntil 160 000 km. Rådfør deg med en Mercedes-Benz forhandler hvis du har flere spørsmål om batteri og batterisertifikat.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text