Hvilke konnektivitetstilbud finnes for eldrevne Mercedes-Benz varebiler?
Hvilke konnektivitetstilbud finnes for eldrevne Mercedes-Benz varebiler?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Flere av de tallrike Mercedes PRO connect-tjenestene fås også til elektriske varebiler. "Remote- og navigasjonstjenester" finnes kun for kjøretøy med elektrisk drivlinje. De muliggjør komfortabel lading og forhåndsklimatisering. De tar hensyn til ladestopp og ladetider i ruteberegningen. Rådfør deg med en Mercedes me forhandler hvis du har flere spørsmål rundt Mercedes PRO connect.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text