Hvilke konnektivitetstilbud finnes for eldrevne Mercedes-Benz varebiler?
Hvilke konnektivitetstilbud finnes for eldrevne Mercedes-Benz varebiler?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Flere av de tallrike Mercedes PRO connect-tjenestene fås også til elektriske varebiler. "Remote- og navigasjonstjenester" finnes kun for kjøretøy med elektrisk drivlinje. De muliggjør komfortabel lading og forhåndsklimatisering. De tar hensyn til ladestopp og ladetider i ruteberegningen. Rådfør deg med en Mercedes me forhandler hvis du har flere spørsmål rundt Mercedes PRO connect.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text