Er det garanti på batteriet?
Er det garanti på batteriet?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Skulle batteriets kapasitet synke under grenseverdi på 180 Ah for restkapasitet i løpet av de åtte første årene eller 160 000 km etter første gangs registrering, er du dekket av batterisertifikatet. Da dekker vi kostnadene ved bytte av batteri. Og best av alt: Batterisertifikatet inngår i kjøpsprisen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text