Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz varebil mest effektivt?
Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz mest effektivt?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Tre ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimalisere energiforbruket og dermed også rekkevidden til eVito Tourer Long Range. I energigjenvinningstrinnet D Auto hjelper ECO-assistenten, som kobles inn automatisk, deg med å utnytte ladingen best mulig. Den tilpasser energigjenvinningstrinnet til kjøresituasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text