Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz varebil mest effektivt?
Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz mest effektivt?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Tre ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimalisere energiforbruket og dermed også rekkevidden til eVito Tourer Long Range. I energigjenvinningstrinnet D Auto hjelper ECO-assistenten, som kobles inn automatisk, deg med å utnytte ladingen best mulig. Den tilpasser energigjenvinningstrinnet til kjøresituasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum