Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz varebil mest effektivt?
Hvordan kjører jeg min eldrevne Mercedes-Benz mest effektivt?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Tre ulike kjøreprogrammer og fem energigjenvinningstrinn gjør det enklere å kjøre effektivt. Begge disse funksjonene legger til rette for at du skal kunne optimalisere energiforbruket og dermed også rekkevidden til eVito Tourer Long Range. I energigjenvinningstrinnet D Auto hjelper ECO-assistenten, som kobles inn automatisk, deg med å utnytte ladingen best mulig. Den tilpasser energigjenvinningstrinnet til kjøresituasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text