Hva er forskjellen mellom AC- og DC-lading?
Hva er forskjellen mellom AC- og DC-lading?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Batteriet lades alltid med likestrøm (DC), som er tilgjengelig direkte på DC-hurtigladestasjoner. Takket være høy ladeeffekt kan du lade opp ny rekkevidde raskt. Ved AC-lading via wallbox eller i unntakstilfeller via det vanlige strømnettet, tilføres bilen vekselstrøm (AC). Den omformes til likestrøm av en AC-lader i bilen og mates først deretter til batteriet. Med det fleksible ladesystemet er begge alternativene mulige, da det inneholder egnede faseplugger for en rekke ladesituasjoner.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text