Hva er forskjellen mellom AC- og DC-lading?
Hva er forskjellen mellom AC- og DC-lading?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Batteriet lades alltid med likestrøm (DC), som er tilgjengelig direkte på DC-hurtigladestasjoner. Takket være høy ladeeffekt kan du lade opp ny rekkevidde raskt. Ved AC-lading via wallbox eller det vanlige strømnettet, tilføres bilen vekselstrøm (AC). Den omformes til likestrøm av en AC-lader i bilen og mates først deretter til batteriet.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum