Digital bildokumentasjon for privatkunder | Mercedes-Benz

Oversikt over digital bildokumentasjon.

Digital bildokumentasjon for din varebil.

Bilsjekken hjelper deg å holde varebilen i orden hva gjelder tilstand og trafikksikkerhet. Kjør bilen til en autorisert Mercedes-Benz forhandler for å få utført en gratis sjekk hvor bilens tekniske tilstand blir kontrollert.

Sjekken gir deg en rask oversikt over vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som er nødvendige eller anbefales. Etter kontrollen mottar du resultatet av kontrollen per e-post, inkl. dokumentasjon i form av bilder eller videosnutter. Du ser dermed straks hvilke servicearbeider som er nødvendige og hvilke som anbefales. Alle anbefalte reparasjoner angis med et kostnadsoverslag. Det gir deg full oversikt over kostnadene for arbeidene som skal utføres.

Når du har sett gjennom reparasjons- og vedlikeholdsarbeidene som tilbys, kan du godkjenne de enkelte arbeidene per e-post. Du trenger ikke ta en ekstra tur til verkstedet for å gjøre det. Din Mercedes-Benz varebil repareres så snart som mulig og er kjøreklar igjen etter kort tid. Status for bilen lagres i form av digital bildokumentasjon.

Oversikt over dine fordeler:

  • Mer tid for viktigere oppgaver
  • Individuelt tilbud med oversikt over kostnader
  • Bedre oversikt og forståelse av anbefalte reparasjoner
  • Bekvem avvikling takket være digital bekreftelse av reparasjoner
  • Bilen er raskt kjøreklar igjen
  • Bedre planlegging av vedlikeholdsarbeider